Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia
 
Predikantenlijsten:
2011
W. van Buuren
A.C.Bronswijk
A.de Vries
J.C. van de Putte
J.Leeuwis(3m)
J. Westerink

2012
L.Bouma 
W.van Buuren(3m)
B. Oosthoek
M.Schepers-Van der Poll
A.C.Bronswijk
T.Prins
2013
B. Visser
W. van Buuren

R. Hoogenkamp
E. Warnink
J. van de Putte
W. van Buuren
M. Schepers-Van der Pol
2014
M. Schepers-Van der   Pol
G.J. Kanis
R. Quispel

E. Warnink
H. Reedijk
B. Oosthoek
T. Prins
2015
J. Loosman
W. van Buuren
M. Schepers - v.d.Pol
G. Zijl
J. v.d. Putte
J. Leeuwis
P. Saraber
2016
Paul Saraber
Bert Oosthoek
Alfred Bronswijk
Wim v.d. Lee
Jelle Loosman
Rob Quispel