Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia
Nieuws

New Blog Item
Sunday, March 18, 2018
Samenvatting kerkenraadsverg. 

                           ( 12 mrt. secretaris)
Cor Pors opent de vergadering en heet de aanwezige 7 leden
van harte welkom. Een bijzonder welkom aan Marjolein Weggen ( haar 1ste officiŽle vergadering) en ds. Henk Blankespoor.  Ds. Henk houdt een korte meditatie n.a.v.
Marcus 4 vanaf vers 26. Jezus zaait en het zaad groeit gedurende de nacht. Wij hoeven eigenlijk zelf niet zoveel te doen.
VASTEN. Laten we in deze tijd van het jaar eens met elkaar praten over het thema Vasten. De secretaris heeft daartoe aan een ieder een aantal artikelen over dit onderwerp  toegestuurd. (zie ook de vorige Kerkband). 
We kennen het vasten uit de 40 dagentijd of uit de Stille Week of uit de
Islam ( Ramadan).
In de protestantse wereld komt er steeds meer aandacht voor vasten en dan met name in de Stille Week. Soms lijkt het dat vasten een doel op zich is. Vasten is een middel om dichterbij God te komen en kan eigenlijk elke dag plaatsvinden.
Naar aanleiding van de notulen:
De inspiratie-ochtend over Een inwisselbaar onderdeel, is niet op 24 mei maar op dinsdag 22 mei. De bloesemtocht vond plaats op vrijdag 24 februari ( ipv. 22 febr.).
Ingekomen en verstuurde post:
In de pastorie is een groter buro geplaatst met nieuwe burostoel en in de keuken is de koelkast vervangen. Het vriesvak functioneerde niet.
De Kerkband komt vanaf 4 maart voorlopig uit op de 1ste zondag van de maand. De publicatie is dus nu losgekoppeld van de kerkenraadsvergadering. We bepalen in september of de proef geslaagd is.
De klok gaat een uur vooruit in de nacht van 24 op 25 maart!!!!
Pastorale zaken:
Aangezien een aantal personen al een zeer lange staat van dienst hebben binnen onze kerkenraad blijven we zoeken naar nieuwe kandidaten.
We bespreken met de predikant een aantal gemeenteleden die extra aandacht nodig hebben.
Mevr. Polman en dochter, staan op het punt om terug te verhuizen naar hun opgeknapte huis (na de brand). Henk coŲrdineert de verhuizing.
Cor meldt dat Hinke te Loo het naar haar zin heeft in haar appartement in Apeldoorn.
De fam. Buiskool ondergaat de nodige medische behandelingen in Nederland. Zij groeten ons allen.
Derk meldt dat Willem van Buuren en Gerda de hele maand mei vakantie komen houden in Javea.
Op inspiratie-ochtend op 13 febr. over Liefde en Trouw, waren  15 personen aanwezig.
De Bloesemtocht op 23 febr. trok 37 belangstellenden.
De lezing op 1 maart in de Ned. club over Sterven in Spanje, trok circa 45 belangstellenden.
Ook dit jaar houden we een dienst op Goede Vrijdag om 11 uur.
We zijn benieuwd hoe de nieuwe predikant inhoud gaat geven aan deze bijzondere dienst.
Op 1ste Paasdag wordt voorafgaand aan de dienst, een Paasontbijt georganiseerd (aanvang 9.30 uur en kosten 4 euro). Er is slechts plek voor 50 personen, dus wees er snel bij.
Rondvraag.
Er ligt een verzoek van een Leermaker (leerlooier) om zijn atelier te komen bezoeken na de inspiratie-ochtend van 13 mrt. Hij woont vlak bij de pastorie.
Derk meldt dat er een nieuw gebedenboekje is uitgekomen van ds. Alfred Bronswijk. De titel van het boekje is: Ladders naar de hemel. 101 gebeden voor elke dag.
De volgende kerkenraadsvergadering is op 9 april.
De volgende Kerkband komt uit op 1 april.