Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia
Naam:                                                      Mailadres:                                              Telefoon (Spanje, tenzij anders aangegeven)
                                                                                                                               Nummers beginnend met 9 zijn vaste lijnen.
 
Voor algemene zaken:
Secretariaat:

Carrer Aristeu 23, (Marquesa 1),
03700, Denia
      
ned.int.gem.denia@gmail.com
       
686 717 454
Kontakt met predikant:
Pastorie mail & telefoon
            
pastorienig@gmail.com
       
965 799 180 (Pastorie)
655 520 864 (mobiel)
Financiële gegevens:
Nederland: ING
Spanje: B.B.V.A.
Kerkvoogdij Ned. interk. gem. te Denia
IBAN: NL50 INGB 0004 2235 67
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Kerkvoogdij int. gem. te Denia
Iglesia Evangélica Holandesa en Denia
IBAN: ES23 0182 0142 00 0201505998
BIC: BBVAESMM
tnv. Iglesia Evangelica en Denia
Voorzitter kerkenraad:
Marjolein Weggen


            
marjolein.weggen@gmail.com
       
626 298 048 (Spanje)
06-40468373 (Nederland)
Penningmeester kerkenraad:
Piet v.d. Brugge


        
pvdbrugge48@gmail.com
965 748 970 (Spanje)
075 617 3048 (Nederland)
Vice- Voorzitter:
Henk de Jong


       
enriquedejong@hotmail.com
    
965 974 303 (Spanje)
Secretaris:
Derk Rozema


       
derkrozema@hotmail.com
  
686 717 454
966 265 096  (Beide Spanje)
Lid:
Chris de Jong


      
cheridejong66@gmail.com
677 729 509 (Spanje)
Lid:
Ypie Draaisma

       
draaisma.isabella@gmail.com
       
965 747 431 (Spanje)  of
0031-596613899 (Nederland)
Lid:
Bert Boxtart


       
albertus.boxtart@telitec.com
       
676 360 501 (Spanje)
Lid:
Vacature
 

Kontakt
Kontakt